Skip to Content

Редактиране в Google Docs

Google обявиха нова версия на техния онлайн редактор на офис документи, която позволява на мобилни устройства с Android 2.2 (а също и iOS 3.0+ устройства) не само да разглеждат, но и да редактират документи и електронни таблици. Необходимо е просто да влезете чрез браузра на вашия телефон в docs.google.com.

Информация за автора на тази статия

@admin e основател на AndroidBG