Условия за ползване

Информацията публикувана в www.androidbg.com, forum.androidbg.com, както и във всички останали информационни канали поддържани от www.androidbg.com (като например: facеbook страница, twitter страница, youtube канал и др.) не може да бъде копирана в други уеб сайтове. Не могат да бъдат копирани дословно и части от публикация.

Може да бъде направено кратко резюме на публикацията, като изрично се включи и препратка към публикацията.