Новини

От днес Роуминг таксите отпадат в целия Европейски Съюз

Считано от днес 15 Юни 2017 година в рамките на Европейския Съюз отпадат всякакви такси за роуминг между операторите. Нека разясним за нас като потребители какво означава това.

 

Телефонни обаждания

Обажданията когато се намирате в роуминг ще се таксуват според избрания ви план. Ако имате включен пакет безплатни минути, то тези минути ще можете да ги използвате и докато сте в роуминг.

Пакет с включени 1500 минути разговори към всички мобилни и стационарни национални мрежи ще може да се ползва към тези мрежи и когато сте в роуминг.

  • Държим да отбележим, че обаждане към мрежа на друга страна (различна от България) било то членка или не на ЕС не влиза в пакета, а се таксува според договорения тарифен план и Европейските роуминг директиви не засягат този вид обаждания

Пример:

Намираме се в Германия и звъним на роднини в България. Изходящия разговор е част от пакета включени минути, които имате. При свършване на целия пакет тези разговори се таксуват по 0,032 евро на минута. Входящи обаждания са безплатни.

Ако се намираме в България и звъним до номер в Германия, това не е роуминг и разговора се таксува според избрания тарифния план. Същото важи и ако се намираме в Германия и звъним на Германски номер.

 

Мобилни данни

При мобилните данни нещата са малко по-различни. При наличие на пакет с мобилни данни включен в тарифата Ви оператора може да налага ограничения. Тези ограничения са заложени в Европейските директиви, като те включват ограничаване на размера на мобилните данни до максималната цена на GB в роуминг, която е 7,7 евро, съобразена с месечната ви такса на мобилния план.

Пример:

Пакет от включени 10GB мобилни данни за ползване в България се ограничава до месечната ви такса, за пример 15 лв без ДДС, умножена по 2 и разделена на цената на GB в роуминг 7,7 евро. По тази формула се получава 15 лв x 2 / (7,7*1,95583) = 1,99 GB за ползване в роуминг. Ето и online калкулатор, чрез който да изчислите месечното количество за ползване в роуминг. Цената на месечната ви тарифа в калкулатора се изписва с ДДС, той го приспада при изчислението.

  • Максималната цена на GB от 7,7 евро ще спада след 01 януари всяка следваща година. От 2018 ще започне поетапно спадане от 6 евро, 4,50 вро, 3,50 евро, 3 евро и 2,50 евро през 2020 г. Това означава, че всяка следваща година би трябвало да имаме повече мобилен трафик за използване.

 

SMS съобщения

В роуминг можем да изпращаме sms-и до България безплатно, до размера на включените безплатни sms-и в пакета. Ако нямаме включени sms-и, те ще се таксуват по 0,01 евро за всеки.

 

Някои други ограничения

Въпреки горното, всеки оператор може да налага ограничения на разговорите и мобилния трафик при условие че прекарвате по-голяма част от времето си в роуминг. За да се възползвате от пакетите, които имате трябва от време на време картата ви да се регистрира в българска мрежа.

При условие, че се случи наистина да прекарате повече време в роуминг, операторът Ви може да направи мониторинг на потреблението Ви за 4 месечен период. Ако в този период роуминг потреблението Ви надвишава потреблението Ви у дома, то оператора е длъжен да се свърже с Вас  за да се изясни ситуацията. Имате 14 дневен срок да дадете обяснения. Ако то не удовлетвори оператора, чак тогава може да започне да прилага съответно цените от 0,032 евро за минута изходящ разговор, 7,7 евро за изразходен GB и 0,01 евро за изпратен SMS.

 

Източник

 

⇨ Споделете тази публикация:

GH0STFACE

Главен Редактор на AndroidBG и част от екипа от 2010 г.