Новини

Законoдателният акт за цифровите пазари в ЕС вече е факт

От началото на ноември в ЕС влиза в сила Законoдателният акт за цифровите пазари, като той ще е приложим от 2 май 2023 г. Част от неговите цели са да се изиска от големи компании като Apple, да предоставят достъп на потребителите до външни магазини за приложения, както и до алтернативни системи за плащания. С този закон ще бъдат засегнати дузина компании, като очакванията са за значителни последствия. Различните компании ще са засегнати по-различен начин в зависимост от тежестта им и разпределението им в различни нива. Нивата и кои компании попадат в тях ще бъдат обявени през пролетта, а след това включените ще имат шест месеца, за да приложат промените. Какво ще изисква Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) и Законодателния акт за цифровите пазари (DMA): 

DMA установява конкретен списък с разрешения и забрани за цифрови платформи. Ето няколко примера за това какво трябва да предоставят и съобразяват компаниите:

 – Ще позволяват на потребителите, ако желаят, да деинсталират предварително инсталиран софтуер;

 – Ще позволят на потребителите да инсталират приложения или магазини за приложения на трети страни;

 – Предоставяне на компаниите, които рекламират в платформите, достъп до данните си, за да има независима проверка за ефективността на тяхната рекламната кампания.

А ето и техниките, които вече ще са забранени:

 – Проследяване на потребители извън платформата с цел таргетирана реклама без тяхното действително съгласие;

 – Популяризиране на собствени продукти на собствени платформи в по-благоприятна светлина от подобни продукти на конкурентите си.

Ако корпорациите откажат да спазват изискванията, ги чакат големи глоби: до 10% от общия годишен оборот за първото нарушение, а за повторни – до 20%. Плюс периодични санкции в размер до 5% от среднодневния оборот.

Източник

⇨ Споделете тази публикация: